Terug naar de schoolwiki

2. Regelingen

2.01 Vakantieregelingen

Hier vindt u een overzicht van de schoolvakanties in 2019-2020.

2.02 Toelating, schorsing en verwijdering

2.03. Leerplicht/verzuim/verlof

2.04. Leerlingendossier

2.05. Omgaan met adviseurs

2.06. Klachtenregeling