9.1 Zonnepanelen

Eind vorig jaar heeft Proloog zonnepanelen laten plaatsen op het dak van IKC Aventurijn en op de nieuwste aanwinst van Proloog, het gebouw van de Talentencampus Eigen Wijs. Voor deze laatste had Proloog een SDE subsidie ontvangen. Bij IKC Aventurijn zijn 73 panelen geplaatst en bij Eigen Wijs in totaal 154 panelen.

Net als bij de nieuwbouw van scholen heeft Proloog ook bij deze twee projecten de regie in eigen hand gehouden en is er geen extern (advies)bureau aan te pas gekomen. Met name voor het aanvragen en verkrijgen van SDE subsidie voor zonnepanelen mag dit best wel bijzonder worden genoemd. Ook de gehele offerteaanvraag en de uitvoering inclusief de oplevering heeft Proloog zelf ter hand genomen. Zowel bij Aventurijn als bij Eigen Wijs zijn de panelen via Pranger Rosier geplaatst door A-Solartechniek uit Dokkum.

In totaal zijn er nu 12 scholen van Proloog met zonnepanelen. De schoolgebouwen van OBS Potmarge (80 panelen), Kindcentrum De Weide (48 panelen), De Twamêster (104 panelen), de Wynwizer (25 panelen) en De Trije Doarpen Skoalle (44 panelen) in Reduzum beschikken daarbij over de meeste zonnepanelen. De school in Reduzum heeft al sinds 2000 zonnepanelen!