1.03. Strategische beleidsagenda

Strategische doelen voor de komende jaren

 • Ons onderwijs aantoonbaar doorontwikkelen. We hebben oog voor de gelijke kansen van alle kinderen. We verantwoorden ons op transparante wijze via onder meer ‘Scholen op de Kaart’ onderwijskundige rapportages binnen de scholen.
 • Zorgdragen voor een gezonde, veilige en passende speel- en leeromgeving voor alle kinderen. We stimuleren sport- en cultuuractiviteiten in samenwerking met de beweeg- en cultuurcoaches van onder andere de gemeente, BV Sport en Kunstkade.
 • Uitdagende doelen en ambities voor kinderen. De route hoeft niet voor ieder kind gelijk te zijn.
 • Leerkrachten professionaliseren ten aanzien van digitale ontwikkelingen en innovatie.
 • Er komt een nieuwe zorgstructuur met een krachtige ondersteuning binnen de scholen, die aansluit bij de behoefte van het kind.
 • Verbeteren van de schoolgebouwen, zodat deze optimaal ondersteunend zijn bij het realiseren van goed onderwijs.
 • Verder ontwikkelen van de internationale taalschool en het hoogbegaafdheidsonderwijs.
 • Integrale kindcentra vormen, zodat we kunnen werken als één basisvoorziening waarbij kinderen (van 0 tot 12 jaar) centraal staan.
 • De huidige samenwerking met de kinderopvang doorontwikkelen. 
 • Inzetten op goed werkgeverschap: vroegtijdig talenten aantrekken, medewerkers de kans bieden zich te ontwikkelen, werkdrukvermindering en investeren in medewerkerstevredenheid

  Meer weten? Download de Strategische Beleidsagenda 2019-2022