8.01. Schooltijden

Leerlingen op de basisschool krijgen ten minste 7520 uur les. Steeds meer scholen gaan werken met een continurooster. In de schoolgids staat aangegeven hoe dat op de school van uw kind is geregeld.