7.10 Meer- en hoogbegaafde kinderen

Proloog is per 1 augustus 2017 gestart met een onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen. Het aanbod wordt deels (90%) in de eigen groep gegeven en bestaat uit: meedoen aan het reguliere onderwijsaanbod, meedoen aan het (extra) cognitieve onderwijsaanbod dat
aangepast is op hoogbegaafde kinderen en zelfstandig werken aan Diepgaand Leren, Digital
Storytelling en Learning In Depth.

Aan de hand van structurele interventies (zoals versnellen, compacten, verrijken en verdiepen
van de leerstof), uitdagende materialen en een begripvolle begeleiding van de leerkracht zorgt
de school voor een passend onderwijsaanbod in de klas. Daarbij is aandacht voor de sociaal
emotionele ontwikkeling van het hoogbegaafde kind.

Het aanbod buiten de groep bestaat uit instructie en het werken met DL, DS en LID en het
werken met peers. In deze groep worden ingezet op de behoefte om in contact te zijn met
andere hoogbegaafde kinderen (ontwikkelingsgelijken) en extra uitgedaagd te worden in
onderwerpen die passen bij de interesse van het hoogbegaafde kind en 21th century skills.
Deze groep onderneemt activiteiten (buiten de school) die passen bij de leeftijd, gedeelde
interesses en het ontwikkelingsniveau.

In de klas begeleidt de leerkracht de hoogbegaafde die op de hoogte is van DL, DS en LID. De
leerkracht geeft waar nodig (korte) instructies. Buiten de klas is een ambulant begeleider
hoogbegaafdheid, die kinderen introduceert in Diepgaand Leren, Digital Storytelling en
Learning In Depth, begeleidt in het proces en instructie geeft. Daarnaast heeft de ambulant
begeleider de belangrijke taak om de hoogbegaafde kinderen te koppelen en de steunen in het
onderzoek dat buiten de school plaats zou kunnen vinden.