7.09. Internationale Taalschool

De Internationale Taalschool is een gezamenlijk initiatief van Proloog en PCBO Leeuwarden. Op de Internationale Taalschool wordt aan neveninstromers intensief taalonderwijs
aangeboden, gericht op het zo snel en veel mogelijk inlopen van de taalachterstand in het Nederlands. Door middel van dit schakelonderwijs moet een betere doorstroming in het primair
onderwijs plaatsvinden, zodat de neveninstromer op een snelle en verantwoorde wijze kan integreren in het regulier primair onderwijs.

Het onderwijs op de Internationale Taalschool Leeuwarden is schakelonderwijs en geen eindonderwijs. Na de periode van schakelonderwijs (minimaal één jaar) worden de
neveninstromers teruggeplaatst in het reguliere onderwijs.