7.08. De Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal, landelijk systeem waarin risicomeldingen over kinderen en
jongeren van 0 tot 23 jaar wordt vastgelegd. Het gaat om kinderen en jongeren met
problemen die hun persoonlijke ontwikkeling bedreigen en die hen buiten de maatschappij
dreigen te plaatsen. De risicosignalen kunnen door bijvoorbeeld het onderwijs, hulpverleners
in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg of justitie worden gemeld aan deze centrale
Verwijsindex. Wanneer eerdere meldingen over een bepaald kind of een bepaalde jongere zijn
gedaan, worden de betrokken instanties actief geïnformeerd over elkaars melding, waardoor
een sluitende jeugdketen ontstaat. Hierdoor kan betere zorg worden geboden en wordt
‘dubbel werk’ voorkomen.

Niet vrij toegankelijk
De gegevens in de Verwijsindex zijn niet vrij toegankelijk. Alleen de school of instelling die de
gegevens van de leerling heeft ingevoerd in het systeem kan de gegevens van die leerling
inzien. Als een leerling die in het systeem is ingevoerd, verhuist naar een andere school binnen
de gemeentegrenzen, vraagt de nieuwe school de ouders toestemming om de gegevens van
het kind te mogen inzien. Kijk voor meer informatie op www.verwijsindex.nl