6.05. Bedrijfshulpverlening

De Arbowetgeving schrijft voor dat iedere organisatie bedrijfshulpverleners moet
hebben. In de schoolgids van de school van uw kind staan de namen van de leraren
vermeld die zijn opgeleid tot bedrijfshulpverleners. Deze collega’s worden regelmatig
getraind om in geval van nood te kunnen inspringen en zaken op te pakken, die dan
moeten worden geregeld. Ieder jaar oefenen de scholen van Proloog ook de
ontruiming van het gebouw in geval van een noodsituatie. De bedrijfshulpverleners
houden dan toezicht op de juiste gang van zaken. Daarnaast hebben zij kennis van
zaken betreffende EHBO en zij houden een ongevallenregistratie bij.