3.03. Onderwijsaanbod

In het schoolplan en het jaarplan van alle scholen staat beschreven met welke methoden de school werkt. Het gaat in ieder geval om de vakgebieden: lezen, begrijpend lezen, Nederlandse taal, Fries, Engels, rekenen & wiskunde, schrijven, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, geschiedenis, verkeer, muziek, expressie en gymnastiek. Ook het aanbod voor actief burgerschap en sociale integratie is beschreven. Een specifiek overzicht van de vakken met de gebruikte methoden is opgenomen in de schoolgids van de school.