2.01 Vakantieregelingen

Vakantieregeling schooljaar 2020-2021

 

Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag 2 april 2021    
Pasen 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 1 mei t/m 9 mei 2021
Hemelvaartsdag 13 en 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021           
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

N.B.: 
Bovenstaand vakantierooster geldt voor alle scholen van Proloog. 
Eventueel aanvullende vrije dagen vindt u in de schoolgids en op de website van de betreffende school en worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief van de school.