1.01. Onze scholen

Proloog is de onderwijsorganisatie voor het openbaar basisonderwijs in de
Gemeente Leeuwarden. Proloog telt 23 locaties waar basisonderwijs kan
worden gevolgd. Eén daarvan is een school voor speciaal basisonderwijs. Alle
scholen zijn, volgens de richtlijnen en eisen van de inspectie van het Onderwijs, van
goede kwaliteit. Veel scholen kennen een specifiek concept. Zo is er bijvoorbeeld
een Montessorischool, een Jenaplanschool, een Daltonschool en één school werkt
volgens de principes van de pedagogiek van Reggio Emilia. Alle scholen hebben een
specifiek onderwijsprofiel of leggen verschillende accenten op het gebied van
pedagogiek of didactiek. Op de website van de school kunt u hierover lezen en u
kunt een afspraak maken met de directeur van de betreffende school. De directies
van de scholen hebben een grote mate van onderwijskundige vrijheid binnen
algemene gemeenschappelijke onderwijskundige en bedrijfsmatige kaders. Er
bestaan in de gemeente Leeuwarden geen schoolgrenzen; ouders hebben binnen
het openbaar basisonderwijs een vrije schoolkeuze.

Overzicht van Proloogscholen in de gemeente Leeuwarden

 

 1. Obs De Eestroom, Vrijheidswijk
 2. IKC Eigen Wijs Regulier Basisonderwijs, Leeuwarden
 3. IKC Eigen Wijs Speciaal Basisonderwijs, Leeuwarden 
 4. Obs De Finne, Warten
 5. Montessori Kindcentrum Leeuwarden, Vrijheidswijk
 6. IKC Aventurijn , Oldegalileën, Bloemenbuurt
 7. Obs De Oldenije (Jenaplan), Binnenstad
 8. IKC Het Palet (Gezonde school), Huizum
 9. Kindcentrum De Pionier (Vreedzame school), Zuidlanden/Techum
 10. De Plataanschool (Kindcentrum), Schieringen/Heegterp
 11. Obs De Potmarge, Achter de Hoven
 12. Obs it Tredde Sté, Irnsum
 13. Kindcentrum Trianova , Camminghaburen-noord
 14. Obs Trije Doarpen Skoalle, Reduzum
 15. Obs De Twa Fisken, Grou
 16. Obs De Twamêster, Wergea
 17. Obs De Vosseburcht, Vosseparkwijk
 18. Obs Prof. Wassenberghskoalle (Reggio Emilia), Lekkum
 19. IKC De Weide , Aldlân
 20. IKC Wiardaskoalle, Goutum
 21. KC Wielen (Kindcentrum), Camminghaburen-zuid
 22. Obs de Wynwizer (Kindcentrum), Zuiderburen
 23. Leeuwarder Taalschool, Vrijheidswijk