Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

over proloog

De Vreedzame School

Met het programma van De Vreedzame School leren kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer op school en in de klas. Het programma ziet de school als een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, open staan voor verschillen tussen elkaar en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen. 

Sociale vaardigheden

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden leerlingen opgeleid tot mediator die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.
De basisscholen van Proloog met het programma van De Vreedzame School

Proloog heeft acht scholen die werken vanuit de onderwijsvisie van de Vreedzame school: