Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

over proloog

Reggio Emilia

Kinderen kunnen communiceren op honderd manieren. Met taal, dans, muziek, drama, klei, op papier, etc. Volgens Loris Malaguzzi, één van de grondleggers van de Reggio approach, beschikken kinderen over honderd talen (of talenten). Een gedicht ter illustratie en verduidelijking.

Het kind
bestaat uit honderd
het kind heeft
honderd talen
honderd handen
honderd gedachten
honderd manieren van denken
van spelen, van spreken.
honderd, altijd weer honderd
manieren van luisteren
verwonderen en liefhebben
honderd vreugden
om te zingen
en te begrijpen
honderd werelden
om te ontdekken
honderd werelden
om te verzinnen
honderd werelden
om te dromen.
Het kind heeft honderd talen
(en nog honderd honderd honderd meer)

Pedagogische benadering

Reggio Emilia is een pedagogische benadering ontwikkeld in de Italiaanse stad Reggio Emilia. Pedagogische medewerkers gaan in deze pedagogiek uit van het competente kind dat zelfontdekkend leert. Praktisch uitgangspunt is dat veel kennis en vaardigheden al in het kind zitten. Doel is om dit spelenderwijs tevoorschijn te halen en zo tot ontwikkeling te laten komen. 

Kindplaats

Kinderen volgen idealiter een voortraject (kinderopvang, peuterspeelzaal) voordat ze met het reguliere onderwijs starten. Zo leggen ze een stevige basis en wordt het onderwijs makkelijker en het leren natuurlijker. Dit systeem, waarin alles samenhangt en bij elkaar komt, noemen we een kindplaats.

Individu, ruimte en materiaal

Het gedachtengoed van Reggio Emilia is verweven in de gehele schoolperiode van de leerling. Drie belangrijke uitgangspunten zijn: individu, ruimte en materiaal. Ouders, leerkrachten, opvangkrachten, leerkrachten, oftewel: alle mensen (individuen) in de woonomgeving van een kind zijn belangrijk bij zijn ontwikkeling. Ze dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van de eigen identiteit, de zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van het kind. Met ruimte wordt de omgeving bedoeld waarin het kind leeft en daar valt de school uiteraard ook onder. De ruimte is licht, verbindt binnen en buiten en daagt de leerlingen uit tot ontdekken, onderzoeken en experimenteren. Ook het materiaal inspireert kinderen om hun ontdekkingen en ideeën vorm te geven.

De Reggio Emiliascholen van Proloog

Proloog heeft twee scholen die werken vanuit de onderwijsvisie van Reggio Emilia:

Professor Wassenberghskoalle
IKC De Wielen