Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

over proloog

Montessori onderwijs

Op een Montessorischool krijgt elke leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo onderwijs. De lesstof wordt aangepast aan wat het kind nodig heeft. De pedagogische gedachte daarachter is dat ieder kind gevoelige perioden heeft. Net zoals een kind aangeeft dat het wil kruipen, lopen en spreken, geeft het ook aan dat het wil lezen, schrijven en reken. Het Montessorionderwijs maakt gebruik van die momenten door ze te herkennen en er met passend leermateriaal op in te spelen. Want elk kind wil uit zichzelf graag leren.

Eigen programma voor elke leerling

In een Montessorigroep zijn vrijwel alle leerlingen met iets anders bezig. Voor een buitenstaander kan dit chaotisch lijken, maar de kinderen en leerkracht weten precies waarmee ze bezig zijn. Alle leerlingen volgen hun eigen programma met onderdelen als begrijpend lezen, taal en rekenen. Aan het eind van de dag leveren de kinderen het werk en een aftekenlijst in. Dit geeft hen inzicht in hun eigen werk.

Modern onderwijs

Het gedachtegoed van de Italiaanse Maria Montessori, de grondlegger van het Montessorionderwijs, is inmiddels meer dan honderd jaar oud. Het principe is nog steeds hetzelfde, al zijn er natuurlijk een aantal aanpassingen. Ook Montessorischolen werken met moderne ICT-middelen en moderne rekenmethoden. Uiteraard sluit het onderwijs aan op de eisen van de onderwijsinspectie.

De Montessorischool van Proloog

Proloog heeft één school die werkt vanuit de onderwijsvisie van Montessorionderwijs: