Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De Gezonde school


Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan.

Basisscholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School.

Kernpunten

De Gezonde School-aanpak is gebaseerd op een aantal kernpunten.
De bundeling van die kernpunten maken de aanpak effectief.

 1. Een structurele aanpak

De Gezonde School-aanpak is succesvoller als u niet eenmalig maar langdurig aandacht besteed aan de gezondheidsthema’s die voor uw school belangrijk zijn.

2. Een integrale aanpak

de Gezonde School-aanpak houdt rekening met de leerlingen, leerkrachten én ouders en werkt door op vier verschillende pijlers, namelijk:

·         signalering

·         gezondheidseducatie

·         omgeving

·         beleid

3. De school staat centraal

Het uitgangspunt voor het werken aan Gezonde School is de behoefte van de school. Wat is belangrijk voor de leerkrachten, ouders en leerlingen om aan te pakken? Wat wordt al gedaan en hoe kun je hier op aansluiten?

4. Collectieve preventie èn individuele leerlingenzorg

Er is aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de hele groep, en als dat nodig is, is er zorg voor individuele leerlingen.

5. Goede samenwerking met organisatie binnen de gezondheidsbevordering

 

Meestal kiezen scholen één tot drie gezondheidsthema’s en geven die een bepaalde periode prioriteit. Er kan gekozen worden uit de volgende gezondheidsthema’s;

·         Voeding

·         Sport en bewegen

·         Sociaal- emotionele ontwikkeling

·         Hygiëne, huid, gebit en gehoor

·         Roken en alcohol

·         Relaties en seksuele vorming

·         Fysieke veiligheid

·         Milieu

Meer informatie is te vinden op www.gezondeschool.nl

Proloog heeft één school die werkt vanuit de onderwijsvisie van de Gezonde school:

IKC Het Palet