Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

over proloog

  • Daltononderwijs
Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid en Samenwerking. Drie pedagogische ankerpunten van het Daltononderwijs, die al meer dan honderd jaar overeind zijn gebleven. Met andere accenten weliswaar, omdat aanpassing aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving kenmerkend is voor het Daltononderwijs.
Grondlegger van het Daltononderwijs is de Amerikaanse Helen Parkhurst.

Omgaan met verantwoordelijkheid

Vrijheid in gebondenheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de kracht van ieder kind. Leraar en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en hoeveel tijd het nodig heeft. Achteraf legt het verantwoording af aan de leraar.

Zelfstandig werken

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op Daltonscholen veel zelfstandig gewerkt. De leraar onderzoekt steeds wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling.

Spelen en werken in groepjes

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op Daltonscholen veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren. Ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze luisteren naar elkaar en respect hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.

De Daltonschool van Proloog

Proloog heeft op dit moment één school die werkt vanuit de onderwijsvisie van Daltononderwijs: