Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

over proloog

De Brede school

Kinderen ontwikkelen zich door in aanraking te komen met anderen. Dat gebeurt op verschillende plaatsen en momenten. Thuis, op school, met vrienden, in de kinderopvang, in clubs, bij sporten en in de openbare ruimte. In al deze situaties leren kinderen over verschillende vormen van samenleven, verschillen in culturele en levensbeschouwelijke achtergrond, maar ook bijvoorbeeld over sociaaleconomische omstandigheden, leeftijden en sekse. Ziedaar het uitgangspunt van de Brede school!
Het fundament van een Brede school is de structurele samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Soms zitten de betrokken partners in één gebouw, maar het is ook goed mogelijk dat vanuit een eigen locatie wordt samengewerkt. Zolang de samenwerkende partijen maar een gezamenlijke visie hebben op de bijdrage die de brede school levert aan de talentontwikkeling en sociale participatie van kinderen.

Doorgaande lijn van activiteiten

De pedagogische kwaliteit van de Brede school komt vooral tot stand door de organisatie van een doorgaande lijn van activiteiten. De begeleiding is in handen van leraren op school en professionals en vrijwilligers van de jeugdvoorzieningen uit de omgeving. De activiteiten vinden zowel in binnen- als in buitenschoolse verbanden plaats; dus zowel in de school en onder schooltijd als buiten school en na schooltijd. Te denken valt aan muziekles, sport of spel. Kinderen leren zo waar hun interesses en talenten liggen en hoe zij die kunnen ontwikkelen en kunnen inzetten voor zichzelf en de samenleving.
Een Brede school combineert onderwijs met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Bovendien biedt een Brede school vaak ook een programma aan voor ouders. Bijvoorbeeld cursussen of ontmoetingsmomenten met ouders.

De Brede scholen van Proloog

Proloog heeft drie scholen, die werken vanuit de onderwijsvisie van de Brede school:
 
Eestroom (locatie Brandemeer, Bilgaard)
Plataanschool (Heechterp, Schieringen)
de Pionier (Techum)