Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

over proloog

Altijd een school die past bij uw kind

Kinderen leren het meest wanneer ze plezier hebben in school. Daarom is het goed dat Proloog diversiteit biedt in het onderwijsaanbod. Hierdoor is er altijd een school die past bij uw kind. We hebben basisscholen die regulier onderwijs geven, er is een speciale basisschool, maar we hebben ook basisscholen met een bijzonder onderwijsconcept: Montessori, Jenaplan, Dalton en Reggio Emilia. Een aantal scholen maakt onderdeel uit van een Brede school of Integraal Kindcentrum. Ook zijn er verschillende scholen die gebruik maken van het programma van de Vreedzame school. Al onze scholen hebben hun eigen identiteit met elk een eigen accentuering op het gebied van pedagogiek of didactiek. 

Uitdagend onderwijs en betrokken leraren

Proloog wil alles uit een kind halen dat bijdraagt aan zijn of haar ontwikkeling. Dat doen we met betrokken en professionele leraren, die regelmatig worden bijgeschoold. Ook realiseren we dit door nauwe samenwerking tussen onze scholen. Zij vullen elkaar aan en bundelen krachten. Al onze basisscholen hebben hun eigen onderwijskundige identiteit. Op die manier zorgt iedere school op haar eigen manier voor een uitdagende leeromgeving en ruimte voor ontwikkeling voor alle leerlingen. 

Goede onderwijskwaliteit

We waarborgen een goede onderwijskwaliteit van de scholen door een sterk netwerk van deskundigen. Bovendien bewaakt en analyseert een onderwijskundige continu de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Verschillende gedragsdeskundigen worden ingezet voor leerlingen die extra ondersteuning of speciale zorg of begeleiding nodig hebben. Daarnaast heeft Proloog een preventief logopedist in dienst en een centraal coördinerend intern begeleider.

Basispakket en specifieke onderwijsconcepten

Alle basisscholen van Proloog beschikken over een zogenaamd basispakket aan vakgebieden. Deze bestaat uit: aanvankelijk lezen, begrijpend lezen, taal, Fries, Engels, rekenen & wiskunde, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde, verkeer, muziek, expressie en gymnastiek. Naast dit ‘basispakket’ kan een school over een specifiek onderwijsconcept beschikken, een aanvullend accent hebben en/of onderdeel zijn van een Brede school of Kindcentrum. In dit onderdeel leggen we uit wat deze onderwijsconcepten, programma’s en samenwerkingen inhouden. In de schoolgidsen van de scholen vindt u hierover meer informatie.