Aanbod hoogbegaafdheid 

Kennis en scholing op het gebied van hoogbegaafdheid is een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs. Voor prikkelgevoelige kinderen met een IQ hoger dan 130 hebben we een speciaal lesprogramma (het arrangement Hoogbegaafdheid). Ook voor slimme kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben we speciale lesprogramma’s. 

Lesprogramma voor hoogbegaafde kinderen

Het lesprogramma wordt voor 90% in de eigen groep gegeven. Het reguliere aanbod wordt aangepast voor hoogbegaafde leerlingen (door versnellen, verrijken en verdiepen van de leerstof). Maar ook met uitdagende materialen en een goede begeleiding van de leerkracht, zorgt de school voor een passend onderwijsaanbod in de klas. Daarbij is natuurlijk aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het hoogbegaafde kind.

Onderwijsaanbod buiten de eigen klas

Eén keer per week ontmoeten de leerlingen andere hoogbegaafde kinderen van Proloogscholen. Dan wordt individueel of samen met andere hoogbegaafde kinderen (ontwikkelingsgelijken/peers) gewerkt aan levensvragen, bijvoorbeeld "wie ben ik" en "waarom verschillen mensen". Ze worden extra uitgedaagd in onderwerpen en ondernemen activiteiten die passen bij de leeftijd, interesses en het ontwikkelingsniveau. De speciale leerkracht hoogbegaafdheid ondersteunt en begeleidt de kinderen bij levensbeschouwelijke onderwerpen, zoals "waarom reageren mensen op een bepaalde manier?" Het lespakket Diepgaand Leren hoort hierbij.