Integrale kindcentra

Hoe beter en breder we onze samenwerking om het kind heen inrichten, hoe beter en breder het kind zich kan ontwikkelen. We willen dat in 2025 al onze scholen een Integraal Kindcentrum (IKC) zijn. Dit betekent één interprofessioneel team en intensieve samenwerking met de kinderopvang. Hiermee zorgen we voor een optimale doorgaande leerlijn en daarmee voor optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

Gezamenlijke visie

Een integraal kindcentrum biedt een breed aanbod en volgt, in nauwe samenwerking met de ouders, het kind in zijn ontwikkeling van 0 tot 12 jaar. We werken daarbij vanuit een gezamenlijke visie. hierdoor kan er vroegtijdig worden ingespeeld op de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Het draagvlak voor integrale kindcentra is groot binnen de Proloogscholen.

Brede samenwerking

Het belang van samenwerken wordt steeds groter bij de ontwikkeling van kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, maar tussen alle betrokken partijen, zoals gemeenten en zorg- en wijkteams. Dat is onmisbaar om een meer geïntegreerde organisatie van kindvoorzieningen daadwerkelijk te realiseren.Francien van der Veen directeur IKC de Wielen
De intensieve samenwerking op IKC De Wielen tussen opvang en onderwijs heeft een erg positieve uitwerking op alle betrokkenen. Met name de kinderen profiteren hier optimaal van! We hanteren op meerdere (vak)gebieden dezelfde aanpak en dragen daarmee zorg voor een doorgaande lijn. Zo wordt de Kanjertraining (methode voor sociaal emotionele ontwikkeling) - die al op school werd gegeven - nu ook door de opvang aangeboden. De samenwerking werpt zijn vruchten af!
Albert Helder Bestuurder Proloog en ambassadeur Dronegroep/MAO
De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op de komst van Integrale Kindcentra. Er zijn nu twintig IKC’s in Leeuwarden waar een basisschool en een kinderopvangorganisatie onder één dak werken vanuit één pedagogische visie en bij voorkeur met een éénhoofdige leiding. Wat opviel was dat de vraag naar ondersteuning bij zorgvragen op de IKC’s groeide. In 2018 zijn we een pilot gestart waarin we op drie scholen met een hoge zorgconsumptie jeugdondersteuners toevoegden aan het team. Jeugdondersteuners fungeren als vertrouwenspersoon voor ouders en als gids voor het team. Zij leggen als het ware steeds de verbinding tussen ouders en zorgprofessionals. De toevoeging van jeugdondersteuners aan de IKC-teams bleek een groot succes. Hun meerwaarde ligt in het preventief signaleren, kinderen de ruimte geven zich op hun eigen manier te ontwikkelen én het vergroten van de kennis bij het team. We willen op meer IKC’s jeugdondersteuners toevoegen aan de IKC-teams. We moeten daarbij het lef hebben om te kiezen voor de meest kwetsbare kinderen.