GMR Verkiezingen

Meedenken, meebeslissen? Grijp je kans en stel je kandidaat voor de GMR!

Proloog heeft de afgelopen jaren belangrijke en nieuwe stappen vooruit gezet. Ook de GMR zet nieuwe stappen. Daar horen nieuwe GMR-leden bij. Een aantal GMR leden stopt aan het einde van het schooljaar. Ouders omdat hun kind de school gaat verlaten of omdat zij om andere redenen geen tijd meer vrij kunnen maken voor de GMR en er zijn personeelsleden die hun termijn hebben volgemaakt. De GMR is daarom op zoek naar nieuwe leden. De GMR heeft voor het schooljaar 2018-2019 zes vacatures. Drie voor de oudergeleding en drie voor de personeelsgeleding.

Kom jij de GMR versterken? Lees meer over de GMR, wat je daarin kunt betekenen en verwachten. Heb je nog vragen over de GMR en de inhoud van de werkzaamheden als GMR-lid? Neem contact met ons op via gmr@proloog.nl. Wil je liever telefonisch vragen stellen, stuur dan een e-mail met je telefoonnummer, dan word je teruggebeld.