Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

over proloog

Stichting Proloog

Code goed bestuur

Het scheiden van de functies van bestuur en intern toezicht is een belangrijk governancebeginsel. Per 1 augustus 2010 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht geworden. De wet geeft aan dat de bestuurder verantwoordelijk is voor goed bestuurde scholen en dat de toezichthouder toezicht moet houden op de wijze van besturen. Na een statutenwijziging op 26 augustus 2015 heeft Stichting Proloog een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
 

De Raad van Toezicht van stichting Proloog bestaat uit de volgende leden:

Leden Raad van Toezicht  Lid sinds Functie
De heer A. (Arie) Aalberts - voorzitter 1 juli 2017 Voorheen burgemeester gemeenten De Fryske Marren en Dantumadiel           
Mevrouw A. (Andrine) van Weelden - vicevoorzitter 26 augustus 2015 Secretaris college van bestuur en raad van toezicht NHL Stenden Hogeschool
De heer A.F. (Frans) Sikkes 26 augustus 2015 Gepensioneerd, voorheen voorzitter College van Bestuur AOC Friesland
De heer E.L. (Egon) van der Veer 26 augustus 2015 Directeur domein Techniek Hogeschool Windesheim 
Mevrouw E. (Elma) Hafkamp 26 augustus 2015 Projectleider en Coördinator NHL Stenden Hogeschool

 

Het College van Bestuur van stichting Proloog bestaat uit de volgende leden:

Albert Helder