Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

over proloog

Elke leerling wordt wie het is!

Op de 23 openbare basisscholen van Proloog in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wergea, Warten, Wirdum, Grou, Irnsum, Reduzum en Lekkum krijgen kinderen alle ruimte om zich te ontwikkelen. Om te worden wie zij zijn. Want daar gaat het om: jezelf zijn, je talenten ontwikkelen, kennis en vaardigheden opdoen, plezier maken en gelukkig zijn. Wij willen dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen én een fijne basisschooltijd hebben. En daar zetten onze leraren zich optimaal voor in. Zo wordt elke leerling wie het is. Ook uw kind. 

Welkom

Elk kind is van harte welkom op de openbare basisscholen van Proloog. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Wij vinden dat elk kind telt. Deze veelzijdigheid is bovendien leerzaam. Wederzijds respect en normen en waarden zijn van groot belang op onze scholen. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school.