8.02. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (TSO), overblijf tussen de middag
Kinderen hebben op alle Proloogscholen de mogelijkheid voor tussenschoolse opvang
(overblijf tussen de middag). De Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en Sinne verzorgen
dit op de Proloogscholen. Op enkele scholen doet een andere instelling de TSO. Is dit het
geval, dan vindt u dit in de schoolgids. De Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en Sinne
zijn professionele organisaties op het gebied van kinderopvang. Zij bieden tussenschoolse
en naschoolse opvang en andere vormen van kinderopvang in de gemeente Leeuwarden en
daarbuiten, zie www.kinderopvangfriesland.nl. De algemene organisatie van de TSO en de
hoogte van de ouderbijdrage zijn voor bijna alle Proloogscholen gelijk. Naast de algemeen
geldende afspraken heeft iedere school specifieke afspraken. Deze staan vermeld in de
schoolgids van iedere school.

Op iedere school werkt een TSO-coördinator die wordt bijgestaan door overblijfkrachten.
De TSO- coördinator is de verantwoordelijke persoon op school en is het aanspreekpunt
voor ouders/verzorgers. De TSO-coördinatoren worden rechtstreeks vanuit de SKF
ondersteund door de manager TSO. De manager TSO informeert u altijd vroegtijdig over
eventuele wijzigingen in de TSO. Voor vragen over de TSO kunt u zich in eerste instantie
wenden tot de TSO-coördinator op school.

Op veel scholen wordt inmiddels gewerkt met een continurooster. In de schoolgids van de
betreffende school staat vermeld hoe het toezicht in de pauzes is geregeld.