7.03. Onderwijsondersteuning en arrangementen

Met onderwijsondersteuning bedoelen we de uitbreiding en versterking van maatregelen en
activiteiten gericht op een meer intensieve ondersteuning voor leerlingen. Sommige leerlingen
hebben meer aandacht van de leraar nodig of soms zelfs zeer specifieke pedagogische en/of
didactische begeleiding. De aard en omvang van de ondersteuning en begeleiding van de
leerling is afhankelijk van de belemmering of handicap van de leerling en de mogelijkheden
van de school. Op basis van een ontwikkelingsperspectief wordt de extra ondersteuning
aangeboden.