3.01. Uitgangspunten onderwijs in onze scholen

  • Oog voor de talenten van een leerling
  • Aandacht voor de verschillen tussen leerlingen
  • Ondersteuning voor leerlingen met een specifieke hulpvraag
  • De school als sociale oefenplaats
  • Samenwerkend leren
  • Leren leren
  • Maximaal resultaat