Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen

Stelt uw kind veel vragen die u wellicht niet kunt beantwoorden? Heeft uw kind grote belangstelling voor bepaalde onderwerpen? Misschien vraagt u zich dan af of uw kind hoogbegaafd is of misschien weet u al dat het zo is. 

Voor prikkelgevoelige kinderen met een IQ hoger dan 130 hebben we een speciaal lesprogramma (het arrangement Hoogbegaafdheid). Ook voor slimme kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben we speciale lesprogramma’s. 


Maar hoe weet u nu of uw kind hoogbegaafd is?

We hebben bepaalde criteria opgesteld. Want om er zeker van te zijn dat een kind daadwerkelijk hoogbegaafd is en het aanbod geschikt is, moet het onder andere worden getest. 

Bij kinderen vanaf 6 jaar moet het IQ zijn vastgesteld op 130 of hoger. Daarnaast vult u als ouder en de leerkracht een kenmerkenlijst in over uw kind. Hieruit moeten duidelijk de kenmerken van hoogbegaafdheid naar voren komen, zoals intellectuele, emotionele en verbeeldende prikkelgevoeligheden. Slaapt hij of zij bijvoorbeeld slecht, doordat hij de gedachten in zijn hoofd niet stop kan zetten?

Heeft uw kind nog geen IQ-test gedaan, maar laat uw kind wel duidelijke kenmerken van hoogbegaafdheid zien? Dan kan uw kind via Proloog een intelligentietest krijgen. Voor kinderen jonger dan zes jaar wordt de kenmerkenlijst als uitgangspunt genomen.

Ook ontvangen we graag een motivatie van u. Wat valt u op? 

Op basis van de gestelde criteria wordt bepaald welk lesprogramma (welk arrangement) het beste bij uw kind past.

Hoe ziet het lesprogramma voor hoogbegaafdheid eruit?

Het lesprogramma wordt voor 90% in de eigen groep gegeven. Het reguliere aanbod wordt aangepast voor hoogbegaafde leerlingen (door versnellen, verrijken en verdiepen van de leerstof).

Maar ook met uitdagende materialen en een goede begeleiding van de leerkracht, zorgt de school voor een passend onderwijsaanbod in de klas. Daarbij is natuurlijk aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het hoogbegaafde kind.

Onderwijsaanbod hoogbegaafdheid buiten de eigen klas

Eén keer per week ontmoet uw kind andere hoogbegaafde kinderen van Proloogscholen. Dan werkt uw kind individueel of samen met andere hoogbegaafde kinderen (ontwikkelingsgelijken/peers) aan levensvragen, bijvoorbeeld ‘’wie ben ik’’ en ‘’waarom verschillen mensen’’. 

Ze worden extra uitgedaagd in onderwerpen en ondernemen activiteiten die passen bij de leeftijd, interesses en het ontwikkelingsniveau. 

De speciale leerkracht hoogbegaafdheid ondersteunt en begeleidt de kinderen bij levensbeschouwelijke onderwerpen, zoals ‘’waarom reageren mensen op een bepaalde manier’’? Het lespakket Diepgaand Leren hoort hierbij.

Learning in depth

Hoogbegaafde én hoogintelligente kinderen werken aan hun zelfgekozen onderwerp, ook wel ‘’topic’’ genoemd in hun eigen klas. Uw kind gaat langdurig en diepgaand aan de slag met één onderwerp, zodat het kind leert leren. Ze komen zoveel mogelijk van een onderwerp te weten en worden een expert in dat onderwerp.  

Digital Storytelling  

Hoogbegaafde én hoogintelligente kinderen uit groep 7/8 gaan aan de slag met levensbeelden in de vorm van digital storytelling. Het gaat hier vooral om persoonlijke vorming: Ze denken bijvoorbeeld na over hun droom of doel in het leven en over hoe stevig ze in hun schoenen staan. Kinderen leggen de zoektocht naar zichzelf vast op film. 

Proloog heeft een passend aanbod voor ieder kind dat extra uitdaging nodig heeft. Wilt u meer weten? Vraag ernaar op uw school.